Presentatie en overhandiging 1e exemplaar 'Gezag herwinnen'

Op donderdag 10 november a.s. publiceert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) het signalement Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur.

Het gezag van de overheid is essentieel voor de aanpak van urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. Dit gezag staat echter onder druk door de afkalving van de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur: de mate waarin dit bestuur het gezag verdient.

Overhandiging aan de minister
Het eerste exemplaar van het signalement Gezag herwinnen wordt overhandigd aan Hanke Bruins Slot, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst op donderdag 10 november 2022 van 14.00-15.00 uur.

Programma

14.00  Inloop
14.15  

Welkom en inleiding door Han Polman (voorzitter ROB) en Katrien Termeer (raadslid ROB)

14.30 

  • Aanbieding 1e exemplaar signalement Gezag herwinnen
  • Toespraak minister Hanke Bruins Slot        
  • Q&A
15.00   Afsluiting en napraten (koffie/thee/fris)
16.00   Einde

Praktische informatie

Locatie

Campus Wijnhaven - Spaanse Trappen, Turfmarkt 99, Den Haag
Datum donderdag 10 november 2022
Tijd      14.00-15.00 uur

Aanmelden
U bent van harte welkom bij de presentatie van het signalement aan minister Bruins Slot. Meld u aan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

Maand van het Gezag
In november organiseert de ROB de ‘Maand van het Gezag’. Hiermee wil de ROB een opmaat geven voor het democratische debat over gezag en bestuurders en burgers activeren om er mee aan de slag te gaan en deze agenda verder vorm te geven. Een overzicht van alle activiteiten in de Maand van het Gezag vindt u hier.