Caspar van den Berg wordt senator en verlaat ROB

Prof. dr. Caspar van den Berg is dinsdag 18 januari geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer namens de VVD. Hij neemt één van de vrijgekomen plekken in die in de VVD-fractie ontstonden nadat twee senatoren zitting hebben genomen in het kabinet-Rutte IV. Omdat leden van adviesraden niet tegelijk ook lid van het parlement kunnen zijn, moest hij terugtreden als lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Van den Berg werd per 1 juli 2019 lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. De hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen was nauw betrokken bij onder meer de totstandkoming van de adviezen Rol nemen, ruimte geven (mei 2021) en Droomland of niemandsland? (juni 2021).

Volgens voorzitter Han Polman verliest de ROB met Caspar een zeer gewaardeerd raadslid: ‘Hij speelde niet alleen een leidende rol bij belangrijke adviestrajecten, zijn inbreng in de Raadsvergaderingen was altijd relevant en scherp. Het is voor ons erg jammer dat hij de ROB moet verlaten, maar ik twijfel er niet aan dat hij een grote aanwinst voor de Eerste Kamer zal blijken.’

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een nevenfunctie. Van den Berg blijft hoogleraar bestuurskunde in Groningen. Binnenkort wordt meer bekend over hoe de ROB de ontstane vacature zal gaan vervullen.