Briefadvies Ondersteuning Tweede Kamer

Verdubbeling ondersteuning Tweede Kamer is hoognodig

In een ongevraagd advies aan de voorzitter van de Tweede Kamer wijst de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) op de toegenomen werkdruk van Tweede Kamerleden. Als medewetgever en controleur van de regering heeft het parlement een belangrijke rol. Om die taken goed te kunnen uitvoeren, dient het parlement de regering voldoende weerwoord en tegenspel te kunnen bieden. De checks and balances van ons politieke systeem raken door de toegenomen werkdruk echter uit balans. De ROB ziet bij Kamerleden echter een grote schroom om goede ondersteuning voor zichzelf te organiseren. Het is echter in het belang van de burgers van Nederland als hun representanten hun werk goed kunnen doen en in staat zijn tegenspel te leveren aan de regering.

In het advies Ondersteuning Tweede Kamer pleit de ROB daarom voor een substantiële uitbreiding – een verdubbeling – van de ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamer, om zo het politieke stelsel weer in balans te brengen en daarmee de democratie te versterken.