Geef lokale omroepen meer ruimte

Lokale publieke omroepen spelen een belangrijke rol bij het informeren van burgers en het lokale bestuur over maatschappelijke en politieke onderwerpen. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor Cultuur (RvC) vinden dat het huidige stelsel ervoor zorgt dat de lokale omroepen dit niet goed waar kunnen maken. De Raden geven daarom als advies om de lokale omroepen meer ruimte te geven.

Lokale omroep in de knel door huidige stelsel

Lokale publieke omroepen spelen een belangrijke rol bij de lokale media-infrastructuur:

 • burgers en lokaal bestuur informeren over maatschappelijke en politieke onderwerpen
 • controleren van het lokale bestuur
 • verbindende functie tussen de verschillende groepen binnen de lokale gemeenschap

De raden constateren dat door het huidige stelsel de lokale omroepen deze functies niet naar behoren kunnen waarmaken. Om dit te herstellen adviseren de raden in elk geval op korte termijn op drie manieren in te grijpen.

Advies: Geef lokale omroepen meer eigen inbreng

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor Cultuur (RvC) adviseren:

 1. Laat lokale omroepen zelf bepalen op welke kanalen zij uitzenden
  Het is voor lokale omroepen erg kostbaar om - zoals in de Mediawet is bepaald - uit te zenden via zowel radio, tv als online. Dit is ook niet duurzaam. Daarom adviseren de raden om de wettelijke mogelijkheid te creƫren dat lokale omroepen zelf bepalen welke kanalen zij gebruiken voor uitzending.

 2. Stimuleer samenwerking tussen omroepen
  Het is van belang om samenwerking te stimuleren; tussen publieke lokale omroepen onderling en tussen lokale en regionale omroepen. Dit bespaart kosten en geeft 'massa'. Dit kan bijvoorbeeld door een positieve financiƫle prikkel.
 3. Laat financiering vanuit de mediabegroting komen i.p.v. via het gemeentefonds
  Financiering via de mediabegroting vergroot de journalistieke onafhankelijkheid van lokale omroepen. Daarnaast biedt het een steviger waarborg dat het beoogde normbudget per huishouden voor de lokale omroep hier ook daadwerkelijk aan wordt besteed.

Lees het volledige briefadvies hieronder.