Schrap kiesgerechtigde leeftijd uit de Grondwet

De ROB adviseert de kiesgerechtigde leeftijd uit de Grondwet te schrappen en de Kieswet aan te passen. Er zijn namelijk zorgen over de politieke betrokkenheid van jongeren. Uit onderzoek van de ROB blijkt dat de betrokkenheid van jongeren verhoogd kan worden door de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 16 jaar.

Door de kiesgerechtigde leeftijd uit de Grondwet te schrappen en de Kieswet aan te passen, zijn experimenten mogelijk met het verlagen van de leeftijd waarop je mag stemmen. Dat is belangrijk omdat dat jonge mensen dan eerder toegang hebben tot democratische besluitvorming. De beslissingen die nu worden genomen hebben immers straks invloed op hun leven. Bovendien zijn jongeren de toekomstige dragers van de democratie.

Aanbevelingen aan de regering en Staten-Generaal

De ROB doet op basis van onderzoek en gesprekken met jongeren nog vier andere aanbevelingen aan de regering en Staten-Generaal om de politieke betrokkenheid te verhogen. Deze staan in het advies 'Jong geleerd, oud gedaan' dat op maandag 24 juni door professor Sarah de Lange wordt gepresenteerd en toegelicht in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

Animatiefilm over totstandkoming advies

Deze animatiefilm gaat over de totstandkoming van het advies.

Voor een levendige democratie zijn betrokken burgers van groot belang.
Er zijn echter zorgen over de politieke betrokkenheid van jongeren.
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft daarom onderzocht of deze betrokkenheid kan en moet worden verhoogd door de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 16.
De ROB is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.
Voor dit advies heeft de Raad niet alleen gesproken over jongeren, maar ook met jongeren.
Eerst onderzochten we de achtergrond van dit thema.
Op welke leeftijd mocht er worden gestemd in het verleden?
Is de leeftijd waarop je mag stemmen hetzelfde in alle landen?
En welke leeftijdsgrenzen gelden er bij andere politieke onderwerpen?
Met deze informatie maakten we een animatie gericht aan jongeren om met hen het gesprek hierover aan te gaan.
We organiseerden een jongerendebat in Den Haag om hun belangrijkste argumenten voor en tegen te verzamelen.
En legden deze argumenten vast op een praatplaat.
Om het gesprek voort te zetten gingen we naar scholen en bijeenkomsten in het land.
Van Middelburg tot Leeuwarden en van Amsterdam tot Zeist.
Ook riepen we jongeren op een blog of vlog te maken met hun mening.
Zelf gingen we de argumenten toetsen in de wetenschap.
Is het echt zo dat het brein van jongeren onvoldoende ontwikkeld is om te stemmen?
En hoe belangrijk is het dat jongeren hun stem kunnen laten horen?
We wogen de argumenten voor en tegen.
En stuitte hierbij op het probleem van de kip en het ei.
Moet de betrokkenheid van jongeren eerst omhoog voordat de stemleeftijd omlaag kan?
Of moet de stemleeftijd van jongeren juist eerst omlaag zodat de betrokkenheid omhoog kan?
Uiteindelijk kwam de ROB tot de volgende conclusie.
Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd is een goede maatregel om de politieke betrokkenheid van jongeren te verhogen.
Hoewel misschien nog niet alle jongeren even betrokken zijn,
kan hun betrokkenheid worden vergroot door de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen.
Daarvoor is het wel belangrijk dat de kiesgerechtigde leeftijd uit de grondwet wordt gehaald en de kieswet wordt aangepast
Dan worden namelijk experimenten mogelijk op lokaal en provinciaal niveau
En kunnen we bestuderen of de politieke betrokkenheid van jongeren ook daadwerkelijk toeneemt
Ook vindt de Raad het belangrijk daarbij te investeren in burgerschapsonderwijs
Zo zorgen we dat jongeren betrokken raken en blijven bij de politiek
En zorgen ook in de toekomst betrokken burgers voor een levendige democratie.