Presentatie advies 'Jong geleerd, oud gedaan', over het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd

Op 24 juni van 17.00 tot 18.30 uur in de Oude Zaal van de Tweede Kamer op het Binnenhof presenteert professor Sarah de Lange het advies ‘Jong geleerd, oud gedaan’. De Raad voor het Openbaar Bestuur onderzocht of de stemgerechtigde leeftijd verlaagd moet worden naar 16 jaar om zo de politieke betrokkenheid van jongeren te verhogen. Het advies wordt overhandigd aan het jongste lid van de Tweede Kamer Rens Raemakers.

Programma

  • Professor Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, presenteert het advies.
  • Het advies wordt aangeboden aan het jongste lid van de Tweede Kamer Rens Raemakers (D66).
  • Bas Banning presenteert namens ProDemos een vergelijking tussen de uitslag van de Scholierenverkiezing en de echte verkiezing.
  • De jury maakt de prijswinnaars van de blog- en vlogwedstrijd bekend.
  • De slotfilm over het adviestraject gaat in première.
  • David Muntslag van ProDemos begeleidt de bijeenkomst.

Aanmelden

U bent van harte welkom! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl
De bijeenkomst is gratis.

Praktische informatie

Datum: maandag 24 juni
Tijd: 17:00 - 18:30 uur. Inloop vanaf 16:30 uur.
Locatie: Oude Zaal van de Tweede Kamer, Binnenhof 1A in Den Haag
Voor toegang tot het gebouw op het Binnenhof is uw ID-bewijs nodig.

Meer weten?

Deze bijeenkomst is onderdeel van het project Politieke betrokkenheid jongeren. Op Instagram
te vinden onder #Jongbetrokken.