Terugblik bijeenkomst Democratie en Digitalisering

Secretaris-generaal Maarten Schurink opende de bijeenkomst Democratie en Digitalisering, die plaats vond op 19 juni jl. Hij wees op het belang van de dwarsverbanden tussen democratie en digitalisering. Ze vertonen samenhang, er liggen kansen, maar ook bedreigingen. Het biedt mogelijkheden om burgers te betrekken en de overheid transparant te maken, maar er bestaat ook het risico van beïnvloeding.

Deelnemers brachten hun stem uit over de stelling: “Digitalisering is voor de democratie een A) zegen B) vloek”.
Het resultaat na 55 stemmen luidde: 41 voor zegen, 11 voor vloek. Dit maakte meteen een goede discussie los, vanuit het publiek werden veel vragen gesteld aan het panel dat bestond uit: Steven Luitjens, Sarah de Lange, Jacob Kohnstamm, René Bagchus.

Inleiding en reflecties

Inleiding en reflecties werden gegeven door:

  • Prof. dr. Sarah de Lange (raadslid ROB), zij presenteerde over de redeneerlijn van het ROB-advies; gaat het over waarheidsvinding of meningsvorming?
  • Jacob Kohnstamm (lid Staatscommissie Parlementair Stelsel) reflecteerde met als hoofdvraag: is het parlementaire stelsel robuust genoeg om de tand des tijd te doorstaan? De Staatscommissie denkt van niet en kwam 21 juni 2018 met een tussenrapportage.
  • René Bagchus (directeur Democratie en Burgerschap, BZK) lichtte toe dat de Agenda Versterking Lokale Democratie is uitgewerkt langs drie lijnen: verbinding kiezer-gekozene, professionalisering bestuur en weerbaarheid mensen en instituties.
  • Steven Luitjens (directeur Informatiesamenleving en Overheid, BZK) waardeerde dat de zoektocht van de ROB is gericht op patronen en niet blijft hangen in incidenten.