ROB stemt in met Verdeelmodel Participatiewet 2019

Elk jaar worden de bijstandsbudgetten via een objectief verdeelmodel over alle gemeenten verdeeld. Dat verdeelmodel staat bekend als het verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet 2019. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft hierover advies uitgebracht op verzoek van de Staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ROB stemt in met het voorstel.

Aanleiding

Het verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet (bijstandsuitkeringen) voorspelt met objectieve factoren de kans dat een huishouden in de bijstand zit. Een nieuw verdeelmodel is sinds 2015 van kracht. Dat model is de afgelopen jaren doorontwikkeld en verbeterd. De ROB adviseerde in 2017 dat het verdeelmodel ‘af’ is ten aanzien van de voorspelling van het aantal huishoudens dat bijstand ontvangt, maar dat er onderzoek nodig is naar de hoogte van de uitkering. Het ministerie van SZW is dat onderzoek gestart, en heeft de ROB gevraagd te adviseren over de wijzigingen die daaruit voortvloeien.