Tussenbericht herijking gemeentefonds

Om tot een afgewogen en onderbouwd advies te kunnen komen stelt de Raad nadere vragen over de herziening van de verdeling van het gemeentefonds aan de minister van Binnenlandse Zaken. Daarmee wil de Raad meer inzicht krijgen in de inhoudelijke onderbouwing van de verdeling.

De uitkomsten van de herverdeelvoorstellen lijken onvoldoende aan te sluiten bij de ervaren kosten van gemeenten. Onduidelijk is in hoeverre de oorzaak ligt in de methode, de gehanteerde veronderstellingen of dat het beeld van de werkelijke kosten is vertekend.

De Raad hoopt dat het antwoord op deze vragen bijdraagt aan een verdeelvoorstel dat boven redelijke twijfel verheven is, uitlegbaar is en aan de maatschappelijke doelen van de financiële-verhoudingswet voldoet.

Minister BZK: beantwoording Tussenbericht en aangepast verdeelvoorstel volgen in juni

Onder andere door de reactie van de Raad houden de fondsbeheerders het verdeelvoorstel op onderdelen nog eens kritisch tegen het licht. Dat schrijft de minister van Binnenlandse Zaken op 9 april 2021 aan de Tweede Kamer. De antwoorden op de vragen uit het tussenbericht ontvangt de ROB dan samen met het aangepaste verdeelvoorstel. De minister verwacht dat begin juni te kunnen sturen.

Adviesaanvraag

Op 2 februari 2021 stuurde de minister van Binnenlandse Zaken een adviesaanvraag over het verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds naar de ROB. Eerder heeft de Raad al laten weten dat hij vanwege de aard en omvang van de adviesvraag iets meer tijd nodig heeft.

In de media

Interview
ROB-raadslid en hoogleraar bestuurskunde Caspar van den Berg (Universiteit Groningen) was te gast in het NPO1-radioprogramma ReportersNL. Daarin geeft hij een toelichting op de herverdeling van het gemeentefonds en het tussenbericht dat de ROB heeft uitgebracht.

Caspar van den Berg: De herverdelingseffecten gaan tegen het gevoel in. Je verwacht niet dat gemeenten die het al zwaar hebben er ook nog op achteruit gaan.

Artikelen