Verdeelmodellen enkele voedingen BDU

De Raad stelt vast dat het verdeelmodel voor de thema's Sociaal, Veiligheid en Inburgering niet meer is dan de optelsom van reeds bestaande verdeelsleutels. Van een daadwerkelijke integratie van geldstromen is geen sprake. De Raad bepleit een integrale verdeelsleutel, een harmonisering van databronnen en verdeelmaatstaven en een gefundeerd onderscheid tussen de regiofunctie die veel GSB-gemeenten vervullen en de grootstedelijke problematiek van de eigen bevolking.