Podcast Gezagsdragers - Steven Pont

In de vierde aflevering van de podcastserie ‘Gezagsdragers’ is Steven Pont te gast. Hij is psycholoog en systeemtherapeut en werkte in het verleden als jeugdvoetbalcoach. Daan Musters (adviseur bij de ROB) gaat met hem in gesprek over het gezag van de voetbalcoach en de balans tussen macht en zorg die je nodig hebt om gezag te ontwikkelen.

Podcast Gezagsdragers - Steven Pont

Gezagsdragers

Gezag is in de hele samenleving minder vanzelfsprekend. En toch zijn er nog altijd personen die als gezagsvol worden beschouwd, in ieder geval door veel mensen of bepaalde groepen mensen. Bijvoorbeeld om wie ze zijn, om wat ze doen of om wat ze weten. Wat kan de overheid daarvan leren om haar eigen gezag te herstellen?

Dat is de centrale vraag in de podcastserie ‘Gezagsdragers’, waarin de ROB in gesprek gaat met personen met gezag op verschillende terreinen van de samenleving (religie, bedrijfsleven, sport, wetenschap, kunst en cultuur, etc.). De podcastserie is gestart tijdens de Maand van het Gezag die de ROB organiseerde. 

ROB-verkenning 'Gezag van de overheid'

Op 10 november lanceerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn signalement Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. In deze publicatie constateert de ROB dat burgers veel minder dan vroeger bereid zijn om de macht van de overheid vrijwillig te accepteren, waardoor besturen steeds vaker op conflicten uitdraait. Naast allerhande maatschappelijke ontwikkelingen ziet de ROB dat dit samenhangt met het feit dat de overheid de afgelopen decennia op sommige terreinen minder bekwaam, betrouwbaar en betrokken – en dus minder gezagswaardig – is geworden.

In zijn signalement presenteert de ROB een agenda voor herstel. Deze agenda zal de komende tijd uitgewerkt gaan worden in samenwerking met burgers, bestuurders, politici en maatschappelijke organisaties. 

Met de podcastserie 'Gezagsdragers' wil de ROB het gesprek over gezag en gezagswaardigheid verder verdiepen. Dit is de vierde aflevering.