De verschillende belevingswerelden van burgers en overheden

Besturen draait steeds vaker op een conflict uit. Hoe komt dat? Waarom treden mensen hun overheid steeds vaker met wantrouwen tegemoet? Wat is nodig om de relatie tussen overheid en burger te herstellen?

Overhandiging van het 1e exemplaar van 'Gezicht geven aan gezag' aan René Paas (Commissaris van de Koning in Groningen) door Daan Musters en Rien Fraanje (ROB)

Het waren deze vragen die de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aanzetten om in de zomer van 2021 een verkenning naar het Gezag van de overheid op te starten.  Als onderdeel van de verkenning heeft de ROB een drietal casestudies uitgevoerd die in reportagevorm zijn opgetekend in de publicatie Gezicht geven aan gezag - drie reportages over gezag in de praktijk.

Drie verschillende casestudies
De reportage Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? De Emmalaan op Texel betreft een casus in de ruimtelijke ordening en laat zien hoe de versterkte kennispositie van burgers besturen complexer heeft gemaakt. De reportage De wet of de moraal? Een casus in het sociaal domein betreft een casus in het sociaal domein waarin de spanning tussen de publieke moraal en de moraal van wet- en regelgeving centraal staat. De reportage Gemiste kans of te grote verwachtingen? De Dialoogtafel Groningen geeft inzicht in de spanning tussen de parlementaire democratie en democratiseringsinitiatieven van onderop.

Dilemma's bij de uitvoering van beleid
De Raad voor het Openbaar Bestuur velt nadrukkelijk geen oordeel over de individuele casussen en het handelen van overheidsfunctionarissen of burgers; zo zijn de reportages ook niet opgebouwd. Het doel van de reportages is het schetsen van de verschillende belevingswerelden van burgers en overheden en de complexe dilemma’s waar burgers en overheden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid mee te maken krijgen.

Gedrukte versie
Naast de pdf is de bundel ook in gedrukte vorm beschikbaar. Wilt u een exemplaar van deze bundel ontvangen? Stuur dan een mail naar Info@raadopenbaarbestuur.nl. Wij sturen u de publicatie dan zo snel mogelijk toe.