Debatavonden over het gezag van de Nederlandse overheid

Over het gezag van de Nederlandse overheid organiseerden we samen met De Balie twee debatavonden. De eerste avond ging over het gebruik van data door de overheid en de 'verantwoordingskloof'. Tijdens de tweede avond stond de staat van het vertrouwen in de overheid centraal.

Hier kunt u de opnamen en foto's van de debatavonden terugkijken.

Voorkom een tweede Toeslagenaffaire, 29 juni 2021

De overheid verzamelt en gebruikt veel data van burgers. Waar dit toe kan leiden, liet de Toeslagenaffaire zien. Door het verzamelen van en sturen met data riskeren de Nederlandse overheid en bedrijven bepaalde groepen ongelijk en discriminerend te behandelen. In het adviesrapport Sturen of gestuurd worden? concludeerde de Raad dat er bij de overheid vaker sprake is van onkunde dan van onwil. Dit zou een ‘verantwoordingskloof’ in de hand werken. Tijdens deze avond gaven sprekers en publiek hun visie op de vraag hoe we kunnen voorkomen dat het weer misgaat?

Sprekers: Marietje Schaake, Reijer Passchier, Lisanne Maatman en Martiene Branderhorst.

Kijk de debatavond terug via De Balie.

Een overheid zonder gezag, 6 juli 2021

Het vertrouwen in de overheid lijkt te dalen de afgelopen jaren. En de verontwaardiging houdt aan, of die nou over coronamaatregelen, de Toeslagenaffaire of een stroeve kabinetsformatie gaat. Tijdens deze avond gingen sprekers in op de staat van het vertrouwen in de overheid en welke knelpunten er zijn. DIt als verkenning van een nieuw onderzoeksthema van de Raad: het gezag van de overheid.

Sprekers: Sarah de Lange, Reinier van Zutphen, Andrea Voets, Emily Miltenburg, Katrien Termeer.

Kijk de debatavond terug via De Balie.