De gezagscrisis

In het essay De gezagscrisis stelt filosoof Ad Verbrugge dat de postmoderne mens en de vermarkte overheid beide poreus zijn geworden en zichzelf nauwelijks nog bij elkaar kunnen houden.

Totstandkoming
In 2022 - bij de start van het adviestraject Het gezag van de overheid - vroeg de Raad voor het Openbaar Bestuur Ad Verbrugge een essay te schrijven over dit thema. Dat essay lag ten grondslag aan het in november 2022 verschenen ROB-signalement Gezag herwinnen - over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur.
Ad Verbrugge heeft zijn oorspronkelijke essay daarna verder uitgewerkt in de lijvige publicatie De gezagscrisis, dat in juni 2023 verscheen bij Boom uitgevers. Hierbij treft u die hoofdstukken aan uit De gezagscrisis die een link hebben met het oorspronkelijke essay uit 2022.   

Over de auteur
Ad Verbrugge is docent sociale en culturele filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.