Perspectief op interbestuurlijke samenwerking. Beelden van het Rijk en decentrale overheden kwantitatief vergeleken.

Als onderdeel van het advies Rol nemen, ruimte geven heeft de ROB een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op aard en omvang van de spanning in de verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden. We hebben ambtenaren op rijks-, provincie-, waterschaps- en gemeenteniveau en bij gemeenschappelijke regelingen ondervraagd hoe zij aankijken tegen interbestuurlijke samenwerking en welke knelpunten zij daarbij waarnemen. In deze deelrapportage doen wij verslag van dit onderzoek.

Uit de systematische bevraging van ‘de werkvloer’, dat wil zeggen de professionals die dagelijks in de praktijk bezig zijn met interbestuurlijke samenwerking, volgt dat de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking verbeterd kan worden op de dimensies houding, structuur en capaciteit.

  • Qua houding volgt hier een oproep aan het Rijk om zich méér te verdiepen in de inhoudelijke zorgen en uitdagingen op decentraal niveau, en een verschuiving te bewerkstelligen van instrumentele interesse naar intrinsieke interesse.
  • Qua structuur volgt hieruit een oproep aan het Rijk om ervoor te zorgen dat er méér afstemming plaatsvindt zodat het Rijk zelf meer als één overheid gaat werken.
  • Qua capaciteit volgt hieruit een oproep aan het Rijk om meer personeel beschikbaar te maken voor het in goede banen te leiden van de interbestuurlijke samenwerking.