Position paper voor Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties

Beleidsmakers en de politiek geven te weinig aandacht aan de vraag of nieuw beleid ook uitvoerbaar is. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in de position paper ‘Uitvoering: van sluitstuk naar startpunt’. De ROB maakte de position paper op verzoek voor de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer. De Commissie doet onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties en het verlies van de menselijke maat daarbij.