Briefadvies Bestuurlijke inbedding veiligheidsregio's

De aanleiding van de discussie over de bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio's ligt in diverse rampen (Enschede, Volendam) die zich hebben voorgedaan en de verschillende rapporten die naar aanleiding daarvan zijn verschenen.