Briefadvies Evaluatie Kaderwet adviescolleges

In 1997 is de Kaderwet adviescolleges in werking getreden. Die wet vormde het sluitstuk van een omvangrijke herziening van het adviesstelsel. Vanwege de wettelijke verplichting na vier jaar de wet te evalueren, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en de effecten van de Kaderwet in de praktijk. Dit onderzoek vindt zijn weerslag in het rapport 'De Staat van Advies', dat vrijdag 5 oktober 2001 in de ministerraad is behandeld en 12 oktober aan de Eerste en Tweede Kamer is aangeboden.

Het genoemde evaluatierapport is voor de Raad voor het openbaar bestuur aanleiding met een eigen (ongevraagd) advies over de resultaten van de evaluatie van het adviesstelsel te komen.