Preadvies Veiligheidsconstructie

Deze voorstudie is bedoeld als achtergrond voor een voorgenomen advies van de Raad voor het openbaar bestuur over de taakontwikkeling van de politie. De directe aanleiding is de adviesaanvraag van het ministerie van BZK van 10 juli 2000 over de taakontwikkeling van de politie. De minister verzoekt hierin de raad binnen het thema publiekprivate veiligheidszorg expliciet in te gaan op het vraagstuk van de taken van de politie in relatie tot anderen die bijdragen kunnen leveren aan veiligheidszorg, dit vanuit het gezichtspunt van de burger.
De in deze voorstudie gekozen aanpak sloot goed aan bij de beleidsontwikkeling binnen het ministerie van BZK.