Adviesaanvraag Rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking

Adviesaanvraag ROB over de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking.

Het Rijk werkt veel samen met medeoverheden. Vaak wordt er onderling naar een goede samenwerking gezocht. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met nieuwe vormen van interbestuurlijke samenwerking. Toch is nooit onderzocht wat de beste manier is om samen te werken.