Documenten - Bestuur decentrale overheden

32 documenten over Bestuur decentrale overheden

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
Sorteren op:
 1. Adviesrapport Water in orde

  De Raad voor het openbaar bestuur is gevraagd te adviseren over de invulling van bestuurlijk-organisatorische aspecten van ...

  Publicatie | 01-12-2001

 2. Adviesrapport Steden zonder muren

  De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen zijn gevraagd te adviseren over een optimalisatie ...

  Publicatie | 01-11-2001

 3. Adviesrapport De cultuur van dualisering

  Aan de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen is gevraagd te reageren op het ‘Voorontwerp van ...

  Publicatie | 01-03-2001

 4. Briefadvies Meerjarennota emancipatiebeleid

  De raad is van mening dat het een voor een beantwoorden van de vragen uit de adviesaanvraag leidt tot een herhaling van zetten. ...

  Publicatie | 20-09-2000

 5. Preadvies De regiefunctie in gemeenten

  In aansluiting op het project 'Daar gaat de gemeente over' vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ...

  Publicatie | 01-12-1999

 6. Essays De provincie in het vizier

  In het werkprogramma 1999 van de Raad voor het openbaar bestuur is als thema opgenomen ‘Bestuurlijke samenwerking en ...

  Publicatie | 01-12-1999

 7. Adviesrapport Het bestuurlijk kraakbeen

  De rol en taak van de provincies in het geheel van het Nederlands bestuurlijk stelsel is een onderwerp dat sterk in discussie is. ...

  Publicatie | 01-12-1999

 8. Adviesrapport Op het toneel en achter de coulissen

  De positie en het functioneren van het openbaar bestuur is een thema waarover veelvuldig wordt gediscussieerd. Ook het lokaal ...

  Publicatie | 01-12-1999

 9. Adviesrapport Retoriek en realiteit van het integratiebeleid

  Op 28 april 1998 vroeg de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken de Rob hem te adviseren over de vraag hoe, gegeven de ...

  Publicatie | 01-03-1999

 10. Adviesrapport Op de handhaving beschouwd

  In dit advies worden de implicaties van de verschuiving van een strafrechtelijke naar een bestuursrechtelijke aanpak 'op de ...

  Publicatie | 01-04-1998