Adviesaanvraag Organisatie van regionale opgaven

De 'regio' is voor een groeiend aantal opgaven de passende schaal om maatschappelijke opgaven op te pakken, waardoor ook de noodzaak tot regionale samenwerking groeit. Een relatief recente trend daarbij is dat er behoefte ontstaat aan vormen van regionale belangenafweging in plaats van besluitvorming door het bijeenbrengen van lokale belangen.

Hoewel het belang van 'de regio' groeit, is de regio geen vastomlijnde (geografische) eenheid, maar een fluïde schaal die zich doorgaans tussen gemeente en provincie bevindt. Voor elke opgave of vraagstuk kan de passende regionale schaal ook weer anders zijn.

Tegen die achtergrond heeft de minister van BZK advies gevraagd over hoe de aanpak van het geheel aan regionale opgaven effectief en democratisch gelegitimeerd kan worden georganiseerd binnen ons bestuurlijk bestel.