Adviesaanvraag Gemeenten en corona

De Tweede Kamer heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur gevraagd een advies uit te brengen over het thema ‘Gemeenten en corona’, dit als aanvulling op een eerdere adviesaanvraag van het ministerie van BZK over de financiële compensatie van gemeenten vanwege de coronacrisis.

Vraag

Gevraagd wordt de adviesaanvraag over de financiële compensatie van gemeenten vanwege de coronacrisis, uit te breiden met de volgende elementen:

  • Wat gaat de coronacrisis in de nabije toekomst betekenen voor gemeenten;
  • De rol van het BES-fonds.

Het BES-fonds is een begrotingsfonds, waaruit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden gesubsidieerd. De openbare lichamen BES ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren.

Het advies over deze twee aanvullende vragen wordt in het najaar van 2021 verwacht.