Reactie op het wetsvoorstel Wet introductie gekozen burgemeester

Bij brief van 17 november 2004 wordt de Raad voor het openbaar bestuur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de wetvoorstellen Wet introductie gekozen burgemeester en de Wet verkiezing burgemeester (Kamerstukken 29 864).
In deze brief vraagt de raad aandacht voor enkele specifieke punten in het wetsvoorstel Wet introductie gekozen burgemeester.