Adviesrapport De gekozen burgemeester: een kwestie van kiezen

Met het voorliggende advies geeft de Raad voor het openbaar bestuur gevolg aan de uitnodiging van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties om commentaar te geven op de Hoofdlijnennotitie direct gekozen burgemeester.