Briefadvies Artikel 12 Ten Boer 2015

Het rapport over het jaar 2015 is een tussenstap in het afronden van de artikel 12-status van de gemeente Ten Boer. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen. Gezien de geringe weerstandscapaciteit en de financiële onzekerheden acht de Raad het uitstel verantwoord.

Het uitstel mag er niet toe leiden dat de gemeente Ten Boer in een gunstiger uitgangspositie komt te verkeren dan andere (niet) artikel 12-gemeenten. Het uitgangspunt is dat de gemeente ook zonder herindeling zelfstandig verder moeten kunnen functioneren. Wel vindt de Raad het redelijk dat gelet op de aanstaande herindeling met de gemeente Groningen de kosten en baten daarvan worden betrokken bij het bij de afronding van de artikel 12-status.

Verder stemt de Raad in met het voorstel van de inspecteur om aan de gemeente Ten Boer voor het jaar 2015 een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds te verstrekken van € 428.800.