Briefadvies Artikel 12 Ten Boer 2014

De Raad stemt in met het voorstel van de inspecteur tot het verlenen van een aanvullende uitkering voor het jaar 2014 van € 2.738.250.

Het financiële beleid van de gemeente is de belangrijkste oorzaak van de financiële problemen. In dat licht acht de Raad een maximale eigen inspanning op zijn plaats. De Raad acht het reëel dat de gemeente over een periode van 10 jaar een bijdrage levert aan de sanering van de negatieve reserve overeenkomend met het verschil in opbrengst OZB bij een artikel 12-tarief van 140% en een gemiddeld tarief van 100%.