Mr. drs. I. (Iris) Sluiter

Mr. drs. I. (Iris) Sluiter

Functie
Secretaris-directeur
Telefoonnummer
06 52 49 65 77
E-mailadres
iris.sluiter@raadopenbaarbestuur.nl

Iris Sluiter is secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Hiervoor was zij hoofd van het Financieel Expertise Centrum (FEC), een breed samenwerkingsverband voor het versterken van de integriteit in de financiële sector. Daarvoor heeft zij diverse leidinggevende functies gehad bij De Nederlandsche Bank, laatstelijk als hoofd van het Expertisecentrum Markttoegang. Ook heeft zij circa 8 jaar als (senior) jurist bij de Raad van State gewerkt. Iris studeerde Nederlands recht en Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.