Evaluatie Raad voor het openbaar bestuur 2000-2004

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) rondt dit jaar zijn tweede zittingsperiode af. De Rob is één van de vaste adviescolleges die vallen onder de Kaderwet. De Kaderwet adviesraden dateert van 1996. De Rob is sinds 1 januari 1997 actief (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur). De Kaderwet verplicht ieder adviescollege tenminste om de vier jaar een evaluatie uit te (laten) voeren. De eerste evaluatie van de Rob dateert van september 2000, uitgevoerd door B&A Groep.