Een financieel fundament voor lokaal sociaal beleid

De inherente spanning tussen een landelijk uniforme basis voor bestaanszekerheid en lokaal maatwerk heeft ook zijn weerslag op de financiële verhoudingen. De mogelijkheden om maatwerk te leveren zou immers niet afhankelijk mogen zijn van de gemeente waar iemand woont. Wat is er mogelijk aan lokale oplossingen en wat is er landelijk nodig om deze lokale oplossingen mogelijk te maken? 

In de essaybundel staan negen essays waarin vanuit verschillende invalshoeken de dilemma’s en achtergronden bij dit thema worden belicht. Een aantal van deze essays dienden in eerste aanleg ter inspiratie voor de zevende Dag van de Financiële Verhoudingen, waar bestaanszekerheid het leidende thema was.

Wilt u kosteloos een gedrukt exemplaar ontvangen, mail dan uw adresgegevens naar info@raadopenbaarbestuur.nl o.v.v. ‘Essaybundel’.