ROB-lezing 2020

Maxim Februari sprak op 1 oktober 2020 de ROB-lezing uit. In zijn lezing benadrukte Februari hoe de inzet van data-technologie het karakter en de werking van het recht verandert. Hij stond stil bij het gebruik van statistische analyses en automatische regeltoepassing in het huidige rechtssysteem.

Februari schetste twee scenario's om naar de toekomst te kijken: hype of horror. Of we meer aandacht aan de hype moeten besteden of aan de horror hangt volgens hem af van wat we belangrijk vinden in het leven.

Co-referaat

ROB-raadslid Martiene Branderhorst – gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda – verzorgde het co-referaat. Daarin merkte ze op dat bij politici, bestuurders en ambtenaren inmiddels een groter bewustzijn bestaat over de risico’s van het gebruik van data. Maar Branderhorst ziet ook handelingsverlegenheid in haar dagelijkse werk voor de gemeente Gouda en bij haar onderzoek naar digitalisering en sturen met data bij de Universiteit Utrecht. De inzet van data-technologie ziet zij als een strategisch vraagstuk dat op het hoogste niveau in het openbaar bestuur op de agenda moet staan.

Papieren uitgave ontvangen?

Wilt u graag de papieren uitgave van de ROB-lezing ontvangen? Geef dan uw adres door via info@raadopenbaarbestuur.nl
We sturen u graag een exemplaar toe.

Visueel verslag

Tijdens de lezing en het co-referaat heeft Iris Oversier van Public Cinema een visueel verslag gemaakt.

Terugkijken

De lezing en het co-referaat zijn ook opgenomen en hier terug te kijken: