Signalement De Rijksoverheid als middenbestuur

De decentrale overheden en de Europese Unie winnen beleidsinhoudelijk aan belang ten koste van de Nederlandse Rijksoverheid. Tegelijk wordt de Rijksoverheid in de maatschappelijke verhoudingen steeds meer één van de partijen in een netwerk van organisaties met ieder hun eigen belangen en ambities. De Rijksoverheid ontwikkelt zich aldus tot een middenbestuur, een overheidslaag tussen de regionale en internationale bestuurslaag. En als scharnierpunt in maatschappelijke netwerken die zich inzetten voor het creëren van publieke waarde.

Die nieuwe positie van middenbestuur vraagt van het Rijk een heroriëntatie op positie, profiel en houding. Dat leidt onder meer tot nieuwe rollen van schakelaar en kennismakelaar. Bovendien winnen al bestaande rollen als systeemverantwoordelijke en hoeder van de rechtsstaat aan belang.

Voorbeelden

Voor de totstandkoming van dit Signalement leverden andere adviesraden voorbeelden die het betoog onderbouwen. In het Signalement wordt daarom op verschillende plekken verwezen naar door de collega’s aangedragen casussen uit tal van sectoren zoals de zorg, het onderwijs en de sport.

In de media

Het Rijk als het nieuwe middenbestuur, 28 juli 2019, Binnenlands Bestuur