Adviesrapport Grond, geld en gemeenten

Veel gemeenten voeren een actief grondbeleid; ze hebben voor eigen rekening grond gekocht om die bouwrijp te maken en met winst te verkopen. Een groot aantal gemeenten heeft nu te maken met verliezen op de grondexploitatie. Dat legt een druk op de gemeentebegroting. Het is zaak het grondbeleid te herzien op basis van realistische gegevens, ook als dat tot een negatieve vermogenspositie leidt. Gemeenten dienen zich niet als projectontwikkelaars te gedragen, maar zich te beperken tot hun publieke taak.

De gemeenten hebben zich in het verleden te gemakkelijk rijk gerekend met grondexploitaties en hebben daarbij te veel risico genomen. De verliezen op de grondexploitatie hebben niet alleen te maken met te risicovolle grondaankopen van gemeenten. De economische crisis zorgde voor vraaguitval. En Rijk en provincie hebben in veel gevallen gemeenten teveel gestimuleerd om plannen te ontwikkelen. Provincies hebben deze plannen te weinig afgestemd op de regionale behoefte. In verschillende regio’s is er daardoor een overschot ontstaan aan bouwlocaties voor woningen, winkels, kantoren en bedrijfspanden.

Rondetafelgesprek over Grond, geld en gemeenten

Naar aanleiding van dit advies heeft de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft op 30 september 2015 een rondetafelgesprek georganiseerd. Bij dit gesprek plaatsten verschillende deskundigen op het terrein van gebiedsontwikkeling, openbaar bestuur en financiële verhoudingen kanttekeningen bij het advies van de Raad.
Op Gebiedsontwikkeling.nu staat het verslag van het rondetafelgeprek.