Adviesrapport Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT

De Tweede Kamer kan zijn greep versterken op de rol die ICT speelt bij dienstverlening aan de burgers. De Kamer moet daarbij de behoefte van burgers centraal stellen. Nu gaat het bij ICT te vaak en te veel over verbetering van de efficiëntie van de overheid en een goede bedrijfsvoering.
De Tweede Kamer moet zich bovendien in een vroegtijdig stadium buigen over het belang van ICT en dienstverlening in wetgevingstrajecten. Daartoe kan een tweejaarlijkse ‘scan’ dienen om te toetsen of in voorgenomen wetgeving de dienstverlening voldoet aan behoeften van burgers en of ICT-toepassingen voldoen aan criteria als toegankelijkheid, transparantie, veiligheid en privacy.

Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur in zijn advies ’Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT’. Het advies is door de Tweede Kamer gevraagd