Briefadvies Wijziging maatstaf gemeentelijke herindeling

In zijn advies gaat de Raad in op het voorstel over een aanpassing van de maatstaf gemeentelijke herindeling. Het voorstel gaat strikt genomen alleen over de extra kosten bij een gemeentelijke herindeling waarbij ook sprake is van splitsing van gemeenten. In zijn advies besteedt de Raad echter ook aandacht aan de bredere context van gemeentelijke herindelingen. Dat laatste vooral ook in het licht van de opkomende gedachten om wat aan de verdeling van het gemeentefonds (vast bedrag) te gaan sleutelen om herindelingen aantrekkelijker te maken. 

De Raad kan in principe instemmen met de voorgestelde wijziging maar acht een iets hogere vergoeding niet onredelijk, maar eigenlijk zou een andere grondslag beter zijn.