Adviesrapport Nationale coördinatie van EU-beleid

De Raad voor het openbaar bestuur heeft een advies uitgebracht over de nationale coördinatie van EU-beleid. Het advies gaat in op de interdepartementale coördinatie, de rol van het parlement en de betrokkenheid van decentrale overheden. De raad adviseert het kabinet onder meer de eindverantwoordelijkheid voor de nationale coördinatie van EU-beleid over te hevelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het ministerie van Algemene Zaken.