Briefadvies Reorganisatie rechterlijke macht

De Raad voor het openbaar bestuur heeft als wettelijke taakopdracht Regering en Staten-Generaal te adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid, met het oog op het vergroten van haar doeltreffendheid en doelmatigheid en met bijzondere aandacht voor de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat. Bij de behandeling van de instellingswet van de Raad voor het openbaar bestuur in de Tweede Kamer der Staten-Generaal is erop gewezen dat deze taakomschrijving ook impliceert dat geadviseerd kan worden over de inrichting van de rechterlijke macht en over de onderlinge verhoudingen van de verschillende staatsmachten.