Adviesaanvraag Ondersteuning decentrale volksvertegenwoordigingen

In haar brief van 26 juni 2020 vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Raad advies over ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen: griffie, rekenkamer, fractie ondersteuning, ambtelijke ondersteuning en bijstand en opleidingsbudgetten.

Voortbouwend op de eerdere adviezen vraagt de minister de Raad te adviseren over het versterken van de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen: wat voor ondersteuning is er – zowel kwalitatief als kwantitatief – anno 2020 vereist?