Lunchbijeenkomst in Deventer met Herman Tjeenk Willink en Huri Sahin

Op donderdag 4 juli a.s. organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een lunchbijeenkomst in Mimik Deventer met Herman Tjeenk Willink en Huri Sahin over het thema 'Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament'. Zij zullen een voorzet geven, waarna ze onder leiding van Yasmin Ait Abderrahman vervolgens graag met u in gesprek gaan over het openbaar bestuur.

Programma
  • Samenleven met de democratische rechtsorde als fundament
  • Het functioneren van de overheid en de rol van de publieke ambtsdrager
  • De verhouding tussen overheid en burger
Praktische informatie
Locatie MIMIK, Deventer
Datum donderdag 4 juli 2024
Tijd
  • 12.00-12.30u - Inloop met lunch
  • 12.30-13.30u - Inhoudelijk programma
  • 13.30-14.30u - Nazit
Aanmelding             U kunt zich aanmelden via: info@raadopenbaarbestuur.nl
Deelname is gratis.

We hopen van harte dat u erbij kunt zijn!