Lunchbijeenkomst in Deventer over de democratische rechtsorde met Herman Tjeenk Willink en Huri Sahin

Op donderdag 4 juli a.s. organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een tweede lunchbijeenkomst met Herman Tjeenk Willink en Huri Sahin over het thema 'Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament'.

Afgelopen januari vond de eerste bijeenkomst met dit thema plaats in Den Haag. Herman Tjeenk Willink (Minister van Staat) en Huri Sahin (burgemeester van de gemeente Rijswijk en ROB-raadslid) deelden hun perspectief vanuit verschillende generaties, achtergrond en ervaring. 

De ROB vindt het belangrijk om het gesprek over het openbaar bestuur én over de eigen rol en invloedsfeer van burgers en bestuurders niet tot de Randstad te beperken. Daarom organiseren we dit jaar nog twee soortgelijke bijeenkomsten verspreid over het land.

Graag gaan we op donderdag 4 juli a.s. in Deventer in gesprek over het openbaar bestuur. Hiervoor zullen Herman Tjeenk Willink en Huri Sahin weer een voorzet geven met de democratische rechtsorde als fundament. Onder leiding van Yasmin Ait Abderrahman gaan zij vervolgens in gesprek met de aanwezigen. 

Praktische informatie

Locatie MIMIK, Deventer
Datum donderdag 4 juli 2024
Tijd
  • 12.00-12.30u - Inloop met lunch
  • 12.30-13.30u - Inhoudelijk programma
  • 13.30-14.00u - Napraten
Aanmelding             U kunt zich aanmelden via: info@raadopenbaarbestuur.nl

We hopen van harte dat u erbij kunt zijn!