Toelichting 'Koersen op klimaatneutraal' aan minister Jetten

Op donderdag 18 april gaf de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een toelichting aan minister Rob Jetten van Klimaat en Energie over het verschenen ROB-advies 'Koersen op klimaatneutraal. Aansturing en bekostiging van het decentrale klimaat- en energiebeleid'.

Terugtredend ROB-raadslid Peter Wilms - die nauw betrokken was bij de totstandkoming van het advies - schoof aan bij het Bestuurlijk overleg Klimaat en Energie, waar o.a. ook de Unie van Waterschappen, de VNG, het Interprovinciaal Overleg en Netbeheer Nederland aanwezig waren.

Wilms gaf aan dat de ROB het van belang vindt dat de Rijksoverheid dient beter zicht te krijgen op de voortgang van de uitvoering van de belangrijkste taken op het klimaat- en energiebeleid van gemeenten, provincies en waterschappen – de decentrale overheden. Ook moeten er instrumenten komen waarmee het Rijk op de uitvoering kan bijsturen. Om vaart te kunnen maken met het klimaat- en energiebeleid hebben decentrale overheden tijdig meerjarige financiële zekerheid nodig.