Vacature: senior-adviseur financiële verhoudingen in het openbaar bestuur

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zoekt een senior-adviseur financiële verhoudingen in het openbaar bestuur

Hiermee ga jij aan de slag
Er is veel discussie over de huidige staat van de financiële verhoudingen in het openbaar bestuur. De rijksoverheid en de decentrale overheden verschillen van mening over de financiering van overheidstaken, zowel over de benodigde financiering als de wijze waarop die moet plaatsvinden. De discussie die daaruit volgt wordt inmiddels ook wel een ‘strijd’ genoemd. Tegelijk heeft de overheid te maken met complexe opgaven voor de lange termijn die urgent moeten worden opgepakt. Denk aan de klimaatverandering, wat vraagt om een energietransitie en ander gebruik van bodem, lucht en water. Of de vergrijzing van de bevolking, waardoor de zorg en ook openbare voorzieningen niet meer aansluiten bij de behoefte. In al deze vraagstukken is intensieve samenwerking tussen overheden nodig. En dat vereist goede financiële verhoudingen.
Bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) ben je hier dagelijks mee bezig, aan de hand van (onderzoeks)vragen zoals; wat gaat er goed, wat kan er beter, wat is nodig met het oog op de toekomst en wat moet er nu dan gebeuren, wat levert toegevoegde waarde. Daarvoor onderhoud je contact met deskundigen, burgers, beleidsmakers (o.a. via begeleidingscommissies), bestuurders, politici, journalisten etc. Doel daarvan is om als ROB te komen tot een degelijk advies over hoe het openbaar bestuur te optimaliseren voor de langere termijn, waarmee regering en parlement ook daadwerkelijk aan de slag (kunnen) gaan. Met publicaties, spreekbeurten en presentaties breng je de adviezen (opnieuw) onder de aandacht.

Dit kom jij brengen
Je bent een expert op gebied van de financiële verhoudingen in het openbaar bestuur en hebt daarvoor een intrinsieke fascinatie. Je bent gemotiveerd om op dit domein impact te behalen en bent daarin ook inspirerend en gidsend voor je omgeving. Je kan zelfstandig een adviestraject leiden. En je kan makkelijk zowel analytisch als opiniërend schrijven. Tegelijk ben je gewend om te werken in een groot netwerk aan stakeholders, onderhoud je een prettige werkrelatie met de mensen in je omgeving en ben je een steun en vraagbaak voor je collega’s. Dit betekent dat je beschikt over competenties zoals een academisch werk- en denkniveau, een communicatief en sociaal vermogen en een uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Meer over de werkomgeving en functie die wij je bieden
De ROB is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. De ROB beziet het functioneren van de overheid vooral vanuit het perspectief van de burger en het vertrouwen van de burger in de democratie.

Een compacte staf ondersteunt de Raad. De secretaris-directeur en haar medewerkers leggen over hun werk verantwoording af aan de Raad. Het jaarlijkse werkprogramma geeft richting aan de werkzaamheden. Er is nadrukkelijk ruimte om in te spelen op de actualiteit. De staf heeft circa 12 medewerkers met een mix van jongere en oudere collega’s. Met dit kleine team zijn de lijnen kort en is onderling overleg, sparring en begeleiding vanuit de senioren een vanzelfsprekendheid. Als ROB willen we een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de diversiteit van onze samenleving; we vinden het belangrijk dat mensen – hoe verschillend ook – zich bij ons welkom en thuis voelen.

De overige arbeidsvoorwaarden bij deze functie zijn:

  • een (vaste) aanstelling in schaal 12;
  • werkweek van 32-36 uur;
  • standplaats Den Haag, met mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken.

Zo kan je solliciteren
Stuur vóór 1 april 2024 een mail met een beknopte motivatie en een cv naar info@raadopenbaarbestuur.nl. Voor vragen kan je via dit adres ook in contact komen met Iris Sluiter (secretaris-directeur).