Raadslid Peter Verheij bij ronde tafel Economische vooruitzichten en begrotingsbeleid

Op 26 maart 2024 organiseert de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over Economische vooruitzichten en het begrotingsbeleid. De ROB heeft daarvoor een position paper opgesteld: Economische vooruitzichten en het begrotingsbeleid; voorbij het Stop and Go beleid.
De ROB richt zich op de vraag hoe het begrotingsbeleid van de Rijksoverheid van invloed is op de financiële verhouding tussen Rijk en decentrale overheden, en op de financiële positie van decentrale overheden. 
Decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities van het Rijk en de zorg voor publieke voorzieningen. Een voorspelbare en consistente begroting is geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke problemen en crises verantwoord het hoofd te bieden.

Kijk live mee met de Vaste Kamercommissie van Financiën op dinsdag 26 maart van 16.30 tot 18.30 uur

Download de position paper 
 

Vierkant met 4 vlakken, een raamwerk