Terugkijken: 'In gesprek met Herman Tjeenk Willink en Huri Sahin'

Onlangs vond in de Glazen Zaal in Den Haag de lunchbijeenkomst 'Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament' van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) plaats. Herman Tjeenk Willink (Minister van Staat) en Huri Sahin (burgemeester van de gemeente Rijswijk en ROB-raadslid) deelden hun perspectief vanuit verschillende generaties, achtergrond en ervaring. 

Onder leiding van Yasmin Ait Abderrahman gingen zij met de aanwezigen in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament
  • Het huidige functioneren van de overheid en de rol van de publieke ambtsdrager
  • De verhouding tussen overheid en burger


Terugkijken
Hieronder kunt u de gehele bijeenkomst terugzien.

De ROB wil alle aanwezigen hartelijk danken voor hun deelname. De bijeenkomst leverde veel gespreksstof op; de komende tijd gaan wij hier verder mee aan de slag.