ROB-lunchbijeenkomst

In gesprek met Herman Tjeenk Willink en Huri Sahin

Op donderdag 18 januari 2024 organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een lunchbijeenkomst met als thema 'Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament'.

Met deze bijeenkomst maken wij graag een goede start van het nieuwe jaar. Dat doen we door gezamenlijk in gesprek te gaan over het openbaar bestuur en wat we daarin te doen hebben in 2024.

Herman Tjeenk Willink en Huri Sahin zullen hiervoor een voorzet geven - waarmee zij hun perspectief delen vanuit verschillende generaties, achtergrond en ervaring - met de democratische rechtsorde als fundament. Onder leiding van Yasmin Ait Abderrahman gaan zij hierover graag met de aanwezigen in gesprek.
 

Praktische informatie

Locatie Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag 
Datum donderdag 18 januari 2024
Tijd
  • 12.00-12.30u - Inloop met lunch
  • 12.30-13.30u - Inhoudelijk programma
  • 13.30-14.00u - Napraten
Aanmelding             U kunt zich aanmelden via: info@raadopenbaarbestuur.nl

We hopen van harte dat u erbij kunt zijn!