Terugblik: 'Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament'

Op donderdag 18 januari jl. vond in de Glazen Zaal in Den Haag de lunchbijeenkomst met als thema 'Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament' van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) plaats.

Met deze bijeenkomst maakte de ROB een goede start van het nieuwe jaar, door gezamenlijk in gesprek te gaan over het openbaar bestuur en wat we daarin te doen hebben in 2024.

Na het welkomstwoord door Han Polman (ROB-voorzitter en Commissaris van de Koning in Zeeland) deelden Herman Tjeenk Willink (Minister van Staat) en Huri Sahin (burgemeester van de gemeente Rijswijk en ROB-raadslid) hun perspectief vanuit verschillende generaties, achtergrond en ervaring. 

Onder leiding van Yasmin Ait Abderrahman gingen zij met de aanwezigen in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Samen leven met de democratische rechtsorde als fundament
  • Het huidige functioneren van de overheid en de rol van de publieke ambtsdrager
  • De verhouding tussen overheid en burger

De ROB wil alle aanwezigen hartelijk danken voor hun deelname. De middag leverde veel gespreksstof op; de komende tijd gaat de ROB hier verder mee aan de slag.