Kabinetsreactie op signalement 'Gezag herwinnen'

Op 11 september 2023 heeft het kabinet de reactie op het signalement 'Gezag herwinnen' naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 10 november 2022 verscheen het signalement Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. De publicatie werd overhandigd aan minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het signalement
In de publicatie stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) dat de overheid zijn gezag moet herwinnen. Het gezag van de overheid is noodzakelijk voor de aanpak van urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. De gezagswaardigheid van het openbaar bestuur staat onder druk en daar heeft het bestuur voor een deel zelf aan bijgedragen. De ROB constateert dat hierdoor het draagvlak voor het handelen van de overheid afbrokkelt en mensen de overheid steeds vaker met wantrouwen tegemoet treden. De ROB adviseert daarom te investeren in de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de overheid en presenteert een agenda voor het herwinnen van gezag.

De kabinetsreactie
Op 11 september 2023 volgde de kabinetsreactie op dit signalement. Het kabinet geeft aan dat de ROB met het signalement een krachtig signaal uitzendt en waardevolle aanbevelingen geeft. Hoewel er op veel terreinen al acties zijn ondernomen, is er als overheid nog een weg te gaan. Het kabinet blijft daarom op alle mogelijke manieren werken aan het versterken van het gezag van de overheid. Samen met de Raad wil het kabinet onderzoeken hoe ze dit ook in de toekomst het beste kan doen.    

Lees verder