Terugkijken: Dag van de Financiële Verhoudingen 2023

Onlangs vond de zesde Dag van de Financiële Verhoudingen plaats, met als centrale thema: Een financieel fundament voor grote opgaven: over (on)zekerheid in de financiële verhoudingen.

Vanuit de Toonzaal Willem-Twee in Den Bosch organiseerde de Raad voor het Openbaar Bestuur een afwisselend programma met diverse sprekers:

  • Arne van Hout (DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van BZK) 
  • Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde provincie Noord-Brabant)
  • Robert van Putten (lector Bezieling en Professionaliteit) - zie hier zijn presentatie
  • Jeroen Dijsselbloem (burgemeester Eindhoven en voormalig minister van Financiën) - zie hier zijn presentatie
  • Jan Jacob van Dijk (voorzitter uitvoeringstafel Energiesystemen en adviseur energieregio’s)

Zij reflecteerden op de onzekerheid die decentrale overheden op dit moment ervaren en welke gevolgen dat heeft voor de investeringen in grote opgaven.

Naast een grote opkomst in Den Bosch werd het evenement ook in groten getale via de livestream gevolgd.

Terugkijken?
Hieronder kunt u de registratie van de Dag van de Financiële Verhoudingen 2023 terugkijken:

Essaybundel

Ter voorbereiding op de Dag van de Financiële Verhoudingen 2023 liet een aantal deskundigen in een essay hun licht schijnen op diverse financiële vraagstukken rond het centrale thema. Deze essays zijn samengebracht in de essaybundel Een financieel fundament voor grote opgaven.

  • Bekijk de pdf van de essaybundel.
  • Indien u een gedrukt exemplaar van de bundel wilt ontvangen kunt u een mail sturen aan: info@raadopenbaarbestuur.nl.