Dag van de Financiële Verhoudingen 2023

Save the date

Dag voor de Financiele Verhoudingen 2023 - donderdag 20 april 2023

Thema: Een financieel fundament voor grote opgaven: over (on)zekerheid in de financiële verhoudingen

De financiële positie van decentrale overheden lijkt op het eerste oog goed, maar er zijn veel zorgen over de lange termijn. Dit komt door het ontbreken van meerjarige financiële zekerheid in de financiële verhoudingen.

Op de Dag van de Financiële Verhoudingen kunt u samen met collega’s, financieel specialisten, bestuurders, wetenschappers en anderen verkennen:

 • Op welke vlakken decentrale overheden financiële onzekerheid ervaren.
 • Wat de gevolgen van de meerjarige onzekerheid zijn voor investeringen in grote opgaven, zoals woningbouw, klimaat en stikstof.
 • Wat de oorzaken van de financiële onzekerheid zijn, waarbij we onder andere ingaan op de omvang van de algemene uitkering vanaf 2026.
 • Welke mogelijkheden er zijn om meer zekerheid te creëren in de financiële verhoudingen.
 • Hoe om te gaan met de financiële onzekerheid in het meerjarenperspectief.

Programma
Het programma bestaat uit inleidingen, een interview en een panelgesprek over de vragen hierboven. De sprekers zijn onder andere:

 • Arne van Hout
  Directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische rechtsstaat bij het ministerie van BZK
 • Jeroen Dijsselbloem
  Burgemeester van Eindhoven en voormalig minister van Financiën
 • Jan Jacob van Dijk
  Voorzitter van de uitvoeringstafel Energiesystemen van het Klimaatakkoord en adviseur van het Nationaal Programma RES
Essaybundel
Ter voorbereiding op de Dag van de Financiële Verhoudingen brengt de ROB een essaybundel uit, waarin experts vanuit verschillende invalshoeken ingaan op bovenstaande vragen. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende sprekers - waaronder Arne van Hout, directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat bij BZK - op deze essays en onderzoeken reflecteren. Als deelnemer krijgt u de essaybundel ter voorbereiding ruim een week van tevoren per e-mail toegestuurd. Op de dag zelf ontvangt u een fysiek exemplaar.
 • Maarten Allers
  Hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen/directeur COELO
 • Johan de Kruijf
  Universitair docent – Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rein-Aart van Vugt
  Partner Deloitte Accountants
 • Anton Revenboer
  Partner BDO Advisory | branchegroep Overheid
Praktische informatie
 • locatie
Toonzaal Willem Twee, Bernhardstraat 4-6 in Den Bosch 
 • datum
donderdagmiddag 20 april 2023
 • aanmelden

U bent van harte welkom op de Dag van de Financiële Verhoudingen. Meld u aan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl, onder vermelding van uw naam en organisatie.


Mocht u niet in de gelegenheid zijn persoonlijk aanwezig te zijn, maar de bijeenkomst wel graag via een livestream te willen volgen, meld u dan via deze link aan voor de livestream.

We hopen van harte dat u erbij kunt zijn!

Meer informatie
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: info@raadopenbaarbestuur.nl.