Dag van de Financiële Verhoudingen 2023

Op donderdag 20 april organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur de Dag van de Financiële Verhoudingen 2023. Het centrale thema dit jaar is:

Een financieel fundament voor grote opgaven: over (on)zekerheid in de financiële verhoudingen

Meld u nu aan!

De financiële positie van decentrale overheden lijkt op het eerste oog goed, maar er zijn veel zorgen over de lange termijn. Dit komt door het ontbreken van meerjarige financiële zekerheid in de financiële verhoudingen.

Op de Dag van de Financiële Verhoudingen kunt u samen met collega’s, financieel specialisten, bestuurders, wetenschappers en anderen verkennen:

 • Op welke vlakken decentrale overheden financiële onzekerheid ervaren.
 • Wat de gevolgen van de meerjarige onzekerheid zijn voor investeringen in grote opgaven, zoals woningbouw, klimaat en stikstof.
 • Wat de oorzaken van de financiële onzekerheid zijn, waarbij we onder andere ingaan op de omvang van de algemene uitkering vanaf 2026.
 • Welke mogelijkheden er zijn om meer zekerheid te creëren in de financiële verhoudingen.
 • Hoe om te gaan met de financiële onzekerheid in het meerjarenperspectief.
Programma

13.15 uur

Inloop met lunch

14.00 uur

Opening door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

14.05 uur

Welkomstwoord door Peter Wilms
(Raadslid ROB)

14.10 uur

Lezing Arne van Hout 
(DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van BZK) 

Onderwerp: Dilemma’s en handelingsperspectieven in de financiële verhoudingen

14.30 uur

Interview Elies Lemkes-Straver
(gedeputeerde provincie Noord-Brabant)

Onderwerp: De rol van financiële (on)zekerheid bij de stikstofproblematiek

14.45 uur

Column Robert van Putten
(lector Bezieling en Professionaliteit)

Onderwerp: Deugden voor goed besturen in onzekere tijden

15.00 uur

Pauze

15.20 uur

Lezing Jeroen Dijsselbloem
(burgemeester Eindhoven en voormalig minister van Financiën)

Onderwerp: Grote maatschappelijke opgaven en financiële (on)zekerheid  

15.40 uur

Jan Jacob van Dijk 
(voorzitter uitvoeringstafel Energiesystemen en adviseur energieregio’s)

Onderwerp: in gesprek met de zaal over een aantal stellingen

16.05 uur

Afsluiting door Peter Verheij
(Raadslid ROB)

16.10 uur

Borrel

Essaybundel
Ter voorbereiding op de Dag van de Financiële Verhoudingen brengt de ROB een essaybundel uit, waarin experts vanuit verschillende invalshoeken ingaan op bovenstaande vragen. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende sprekers op deze essays reflecteren. De essaybundel is al digitaal beschikbaar, u kunt deze hier bekijken. 

Essayisten

 • Maarten Allers
  Hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen/directeur COELO
 • Johan de Kruijf
  Universitair docent – Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katie Zwetsloot & Rein-Aart van Vugt
  Concerncontroller gemeente Utrecht / Partner Deloitte Accountants
 • Anton Revenboer
  Partner BDO Advisory | branchegroep Overheid
Praktische informetie
 • Locatie
Toonzaal Willem Twee, Prins Bernhardstraat 4-6 in Den Bosch of via de livestream
 • Datum

donderdagmiddag 20 april 2023

 • Tijd
14.00-16.15 uur
 • Aanmelden

U bent van harte welkom op de Dag van de Financiële Verhoudingen. Het maximum aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst in Den Bosch is echter bereikt.

U kunt de bijeenkomst echter ook online volgen en via de chat uw vragen stellen aan de sprekers of de  dagvoorzitter. Meld u zich dan via deze link aan voor de livestream.

We hopen van harte dat u erbij kunt zijn!

Meer informatie
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: info@raadopenbaarbestuur.nl.