Verschenen: 'Gesprekken over gezag'

Als afsluiting van de Maand van het Gezag 2023 verscheen het digitale magazine: 'Gesprekken over gezag'.

Sinds twee jaar verdiept de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zich in het thema ‘Gezag van de overheid’. 
Om een maatschappelijke dialoog over het overheidsgezag te starten doopte de ROB november 2022 voor het eerst om tot de ‘Maand van het Gezag’. In het signalement 'Gezag herwinnen' verkenden we het functioneren van de overheid vanuit het idee van een wederkerige gezagsrelatie met de burger. Vervolgens wisselde de ROB verspreid over het hele land met het grotere publiek van gedachten over de conclusies van 'Gezag herwinnen'. Ook de afgelopen maanden bleven wij een bijdrage leveren aan debatten, lezingen en andere verdiepende evenementen.

Al met al kwam de ROB hierdoor zowel vóór als na de publicatie van 'Gezag herwinnen' in contact met heel veel verschillende mensen die zich elk op hun eigen manier om het gezag van de overheid bekommerden. Die ontmoetingen hebben wij als zeer waardevol ervaren. In dit digitale magazine 'Gesprekken over gezag' brengen we de diverse ontmoetingen, activiteiten en publicaties rond het thema Gezag bijeen.

Publicatie

→ Naar het digitale magazine Gesprekken over gezag


Met o.a. bijdragen van Katrien Termeer, Onno Eichelsheim, Almatine Leene, Corien Prins, Steven Pont, Mariet de Boer, Daan Roovers, Kees Jan de Vet, Ad Verbrugge, Huri Sahin, Han Polman, Daan Musters, Jasper Zuure en Rien Fraanje.

Wij wensen u veel leesplezier!