Brief aan de nieuwe gemeenteraden

Vandaag vindt de installatie van de nieuw verkozen gemeenteraden plaats. Volksvertegenwoordiger zijn is een mooie en belangrijke taak die een grote verantwoordelijkheid vraagt. De Raad voor het Openbaar Bestuur feliciteert de nieuwe raadsleden van harte met hun verkiezing tot raadslid van hun gemeente. 

Over de hoofden van regering en parlement heen adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur ook gemeenten over bestuurlijke en financiële vraagstukken. Wij beogen daarmee gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters en andere mensen die zich inzetten voor een sterke lokale democratie te ondersteunen. 

Om een vliegende start te kunnen maken met het gemeenteraadswerk zet de ROB in een brief aan alle gemeenteraadsleden beknopt de voor gemeenteraden belangrijkste en meest relevante ROB-adviezen op een rij.